Arbeid i utlandet

Hvordan fylle ut norsk selvangivelse når jeg er norsk, men jobber i Danmark?

Jeg flyttet til Danmark i fjor, og arbeider og betaler skatt i Danmark. Jeg har levert en dansk selvangivelse også. Hvordan skal den norske selvangivelsen fylles ut? Jeg hadde i fjor inntekt i Norge frem til jeg flyttet. Skal norske skattemyndigheter ha opplysninger om inntekt og gjeld?

Vis svaret

Skattekort – jobber i utlandet

Jeg har siden begynnelsen av 2012 jobbet i Tyskland, og fra neste år skal jeg jobbe i Frankrike. Jeg har ikke formue i Norge. Ved tidligere ligninger har det gått greit å få nedsatt skatten i Norge i henhold til ettårsregelen. Jeg er heller ikke ilagt trygdeavgift i Norge da jeg har vært med i tysk trygdeordning. Jeg ble derfor kjempeoverrasket da jeg nå så skattekortet mitt for neste år. Ifølge ligningsmyndighetene skal jeg betale 77.000 kroner i forskuddsskatt fordelt over fire innbetalinger. Hvorfor skal jeg det? Det kan da ikke være riktig. Riktignok har jeg noen små inntekter fra Norge – renteinntekter og utleieinntekter, men skatten på dette kommer ikke på langt nær opp i de beløpt jeg er pålagt å innbetale. Hva gjør jeg?

Vis svaret

Forskeropphold i USA

Jeg skal ha et forskeropphold i USA de neste 12 månedene. Min norske arbeidsgiver betaler lønn. Hvordan blir skatten min?

Vis svaret

Arbeid i utlandet

Jeg har jobbet i England i noen år. Det første året betalte jeg skatt både til England og til Norge, men krevde fradrag i den norske skatten for skatt betalt til England. Må jeg fortsatt betale skatt til Norge?

Vis svaret