Arbeid i utlandet

Hvordan fylle ut norsk selvangivelse når er norsk, men jobber i Danmark?

Jeg flyttet til Danmark i fjor, og arbeider og betaler skatt i Danmark. Jeg har levert en dansk selvangivelse også. Hvordan skal den norske selvangivelsen fylles ut? Jeg hadde i fjor inntekt i Norge frem til jeg flyttet. Skal norske skattemyndigheter ha opplysninger om inntekt og gjeld?

Vis svaret

Skattekort – jobber i utlandet

Jeg har siden begynnelsen av 2012 jobbet i Tyskland, og fra neste år skal jeg jobbe i Frankrike. Jeg har ikke formue i Norge. Ved tidligere ligninger har det gått greit å få nedsatt skatten i Norge i henhold til ettårsregelen. Jeg er heller ikke ilagt trygdeavgift i Norge da jeg har vært med i tysk trygdeordning. Jeg ble derfor kjempeoverrasket da jeg nå så skattekortet mitt for neste år. Ifølge ligningsmyndighetene skal jeg betale 77.000 kroner i forskuddsskatt fordelt over fire innbetalinger. Hvorfor skal jeg det? Det kan da ikke være riktig. Riktignok har jeg noen små inntekter fra Norge – renteinntekter og utleieinntekter, men skatten på dette kommer ikke på langt nær opp i de beløpt jeg er pålagt å innbetale. Hva gjør jeg?

Vis svaret

Fradrag for diplomater?

Jeg jobber som diplomat i utlandet for den norske stat, og betaler derfor bare statsskatt. Jeg får dermed ikke godtgjort meg rentefradrag, foreldrefradrag, gavefradrag mv. fullt ut i ligningen. Er det noe jeg kan gjøre for å få nyttegjort meg dette senere når jeg flytter tilbake til Norge etter endt tjeneste? Hvordan skjer egentlig ligningen av diplomater?

Vis svaret

Forskeropphold i USA

Jeg skal ha et forskeropphold i USA de neste 12 månedene. Min norske arbeidsgiver betaler lønn. Hvordan blir skatten min?

Vis svaret

Arbeidsopphold i utlandet (Dubai)

En av våre ansatte skal ha et arbeidsopphold i Dubai, og vi lurer på hvordan skatten blir. Når en nordmann flytter til utlandet vil skatteplikten til Norge som bosatt her…

Vis svaret

Trygd og jobb i utlandet

Jeg har jobbet i utlandet siden høsten 2013, og skal jobbe der ut 2016. Jeg er ikke medlem av norsk trygd, men ser likevel at jeg har blitt ilagt trygdeavgift ved ligningen. Hva gjør jeg?

Vis svaret

Arbeid i utlandet

Jeg har jobbet i England i noen år. Det første året betalte jeg skatt både til England og til Norge, men krevde fradrag i den norske skatten for skatt betalt til England. Må jeg fortsatt betale skatt til Norge?

Vis svaret