Arbeid i Norge

Utlending på jobb i Norge

Finnes det noen nedre inntektsgrense for når man slipper å levere selvangivelsen når man er utlending og jobber litt i Norge? Finnes det noe eget fradrag for utlendinger?

Vis svaret

Arbeidsgiveravgift – utenlandsk ansatt

Vi har ansatt en belgier som ikke er trygdet i Norge i henhold til trygdeavtalen innen EØS-området. Hvordan søker vi om å slippe å betale arbeidsgiveravgift?

Vis svaret

Fradrag for overnatting?

Jeg arbeider på plattform på norsk sokkel og bor i Italia. Jeg bruker ca et døgn på å reise til Sola hvor arbeidsgiver frakter oss ut. Kan jeg kreve fradrag for overnatting i Oslo på vei til Sola?

Vis svaret