Ansvarlig selskap

Deltakerfastsatte selskaper – personinntektsskjema

Skal det ikke lenger fylles ut personinntektsskjema for et selskap som er DA? Hva er kommet i stedet? Betyr det at deltakerne blir skattlagt som de var et AS? Dette gjelder et DA med to aktive deltakere, som kun har tatt ut arbeidsvederlag fra selskapet. Betyr enkeltpersonforetak kun én person, eventuelt med ektefelle?

Vis svaret

Sameie – utleie

Når to eller flere som driver en utleievirksomhet sammen; når utleie arealet utgjør mer enn 500 m2, og skattemyndighetene mener det er næring; er det riktig at bruttofastsatte sameier ikke kan drive «næring», og at det så snart som at virksomheten blir å betrakte som næring, så må man omdefinere bruttofastsatt sameie til deltagerfastsatt selskap, og registrere som f.eks. ANS i Brønnøysund?

Vis svaret

Samordning av personinntekt deltakerfastsatt selskap og enkeltpersonforetak

Etter delingsmodellen var det mulig å samkjøre positiv eller negativ personinntekt selv om noe kom fra DLS (deltakerlignet selskap, dvs ANS mv.) og noe fra ENK (enkeltpersonforetak). Siden det nå kun er ENK som beregner personinntekt fra 2006 er vel ikke dette mulig lenger?

Vis svaret