Andre fradrag

Lønner det seg å kjøpe hytte i enkeltpersonforetaket mitt?

Jeg driver som rørlegger i enkeltpersonforetak. Nå vurderer kona og jeg å kjøpe oss en hytte. Har det noe for seg å kjøpe hytta i enkeltpersonforetaket og ta den med i næringsoppgaven?

Vis svaret

Salg av bolig – hjemmekontor

Jeg eier en bolig og er selvstendig næringsdrivende. Jeg har leid ut en del (mindre enn hoveddelen) til firmaet mitt. Hvordan er regelverket rundt gevinstbeskatningen ved salg?

Vis svaret

Næringsdrift fra bolig – og senere salg

Dersom en driver virksomhet og bruker stuen i boligen til kontor nå og da, kan dette få konsekvenser for en eventuell senere realisasjon med kravene om bo- og eiertid?

Vis svaret

Kunstnere og lønn

Jeg driver som utøvende billedkunster. Noen oppdrag blir lønnsinnberettet på meg og andre har gått inn i min næringsvirksomhet. Nå vil ikke skattekontoret godkjenne underskuddet i næring lenger. Hva gjør jeg?

Vis svaret

Behandling av innskuddspensjon-selvstendig næringsdrivende

Jeg er selvstendig næringsdrivende og har kjøpt innskuddspensjon gjennom Vital. Jeg betaler innskudd samt premie. Hvordan skal disse behandles i næringsoppgave/skattemelding ? Hvilke poster skal benyttes ?

Vis svaret

Fradrag for uføreforsikring

Har via fagforeningen en gruppelivsforsikring som inneholder en uførekapitaldel som jeg tegnet med tanke på eventuell nedsatt arbeidsevne/uførhet. Premien er oppdelt i dødsrisikodel og uføredel. Dødsrisikodelen forstår jeg ikke kan være fradragsberettiget. Det er denne uføredelen jeg tenker på, er den fradragsberettiget i skattemeldingen i mitt enkeltpersonforetak ?

Vis svaret

Fradrag for trygdeforsikring?

Jeg driver et enkeltpersonforetak. For å kunne ha rimelig full dekning ved sykdom har jeg gjennom Folketrygden tegnet en forsikring for tilleggstrygd. Er denne premien fradragsberettiget i mitt enkeltpersonforetak?

Vis svaret

Ubegrenset rentefradrag?

Når jeg nå får fradrag for rentene på firmalånet mitt i personinntekt, kan jeg ved å ha mye lån og renter redusere personinntekten ubegrenset?

Vis svaret