Andre fradrag

Fradrag frivillige organisasjoner

Jeg har fått to «kvitteringer» på innbetalte penger til frivillige organisasjoner – ingen av dem har kommet på skattemeldingen. Bør jeg da legge med kvitteringene og kreve endring, eller må jeg kontakte organisasjonene og kreve endring derfra?

Vis svaret

Bidragsgjeld

Jeg har gammel gjeld fra den gang bidraget var fradragsberettiget. Jeg betaler ned kr 5.550 pr mnd nå. Er noe av dette fradragsberettiget etter nyordningen?

Vis svaret

Fradrag for kontingent til Jurist-/Advokatforeningen

Arbeidsgiver dekker mitt medlemskap i Jurist- og Advokatforeningen. Er dette beløpet skattepliktig? Får jeg fradrag?

Vis svaret

Fradrag for innfridd kausjon?

Jeg har innfridd kausjon i et selskap jeg var deleier i. Beløpet 304.000 kroner ble brukt til å dekke opp for gjeld til leverandører og omkostninger ved nedleggelse av selskapet. Er dette fradragsberettiget i min skattemelding?

Vis svaret

Fradrag for takstmann?

Kan jeg trekke fra utgifter til takstmann i forbindelse med refinansiering av lån på bolig? Jeg ønsker å få lånet innenfor 60 prosent, og dermed lavere rente, altså er vel dette utgifter til inntekts ervervelse?

Vis svaret

Fradrag for studielån?

Startet på studier i fjor sommer. Tok et studielån i den forbindelse. Skal dette føres i skattemeldingen?

Vis svaret

Fradrag for «skolebuss-utgifter»?

Sønnen vår går i femteklasse. Han får ikke busskort av skolen lenger. Vi kjøper kupongkort til han. Kan dette trekkes fra i skattemeldingen og hvilken post skal det evt stå under.

Vis svaret

Fradrag for refinansiering av lån

I forbindelse med refinansiering av lån ble det brukt en «Bekreftelse på omsetningsverdi», som boligbyggelaget utstedet (i stedet for en takst). Er kostnader for utstedelse av denne bekreftelsen på omsetningsverdi fradragsberettighet i forbindelse med refinansieringen?

Vis svaret