Aksjeselskap

Tap ved innfrielse av kausjon

Vi har en kunde som i dag eier 100 prosent av et aksjeselskap, som han også er daglig leder av. Selskapet har en kassekreditt med øvre grense på 250.000 kroner. Kassakreditten er sikret med pant i eiers privatbolig med samme beløp. Nå har selskapet gått konkurs, og banken krever kassakreditten innfridd under kausjonsansvaret (eller egentlig pant for annens gjeld). Banken får sitt oppgjør på 250.000 kroner. Vil eier kunne kreve fradrag for hele denne summen i sin skattemelding? Beløpet må jo kunne anses som tapt i sin helhet siden regresskravet kan rettes mot et aksjeselskap som faktisk ikke lenger eksisterer.

Vis svaret

Fra enkeltpersonforetak til AS

For å komme inn under fritaksmodellen ønsker jeg å omdanne mitt enkeltpersonforetak skattefritt til et AS. Fra hvilket tidspunkt skal selskapet skattlegges som et AS hvis jeg omdanner i løpet av våren?

Vis svaret