Aksjer/andeler/fond eid av privatperson

Aksjer solgt i slutten av desember

Jeg solgte aksjer 29. desember 2011, men oppgjørsdato i VPS var noe senere. Skal aksjer generelt oppføres som solgt/kjøpt den dagen de faktisk er solgt/kjøpt, eller er det datoen for oppgjøret som skal føres opp?

Vis svaret

Aksjer i svenske foretak

Jeg er svensk, men skattepliktig i Norge. Jeg har en del aksjer, mange av dem «svært gamle», i svenske foretak. Hvordan skal jeg skatte av utbytte? Jeg forstår det som at jeg må skatte ifølge aksjonærmodellen, men hvordan? Alle aksjer er kjøpt før 1997. Hva skal jeg føre som kjøpesum? Den har jeg ikke for alle aksjene.

Vis svaret

Fradrag for kurtasje?

Kan man trekke ifra kurtasje man har betalt megler ved kjøp og salg av aksjer?

Vis svaret