Aksjer/andeler/fond eid av privatperson

Skatt på rentefordel?

Dersom jeg tar opp et fastrentelån i min bank som per i dag er dyrere enn lån til flytende rente. Hva vil skje dersom den flytende renten stiger og blir…

Vis svaret

Aksjer solgt i slutten av desember

Jeg solgte aksjer 29. desember 2011, men oppgjørsdato i VPS var noe senere. Skal aksjer generelt oppføres som solgt/kjøpt den dagen de faktisk er solgt/kjøpt, eller er det datoen for oppgjøret som skal føres opp?

Vis svaret

Fradrag ved kjøp og salg av aksjer

Kan jeg få noe fradrag på skatten ved kjøp og salg av aksjer? Da kan du ha krav på fradrag for eventuelle utgifter i forbindelse med dette. Dersom du for…

Vis svaret

Skatt ved aksjesalg

Jeg lurer på hva jeg må huske på når jeg har solgt aksjer i 20015? Hva må jeg sjekke av tall? Og hvordan regner jeg ut skjermingsfradraget? Du skriver ikke…

Vis svaret

Kontinuitet for utenlandsk aksjonær

Fra og med 2006 skal ikke lenger verdien av aksjer, grunnfondsbevis og andeler oppskrives ved arv og gave. Den som mottar aksjer, andeler mv ved arv eller gave overtar givers/arvelaters…

Vis svaret

Fradrag for telefonutgifter ifm.aksjehandel?

Er telefonutgifter i forbindelse med aksjehandel fradragsberettiget ? Dersom ja – må regninger forevises ? Ja, slike utgifter kan være fradragsberettiget, men bare for den delen som rent faktisk er…

Vis svaret

Aksjer i svenske foretak

Jeg er svensk, men skattepliktig i Norge. Jeg har en del aksjer, mange av dem «svært gamle», i svenske foretak. Hvordan skal jeg skatte av utbytte? Jeg forstår det som at jeg må skatte ifølge aksjonærmodellen, men hvordan? Alle aksjer er kjøpt før 1997. Hva skal jeg føre som kjøpesum? Den har jeg ikke for alle aksjene.

Vis svaret

Fradrag for kurtasje?

Kan man trekke ifra kurtasje man har betalt megler ved kjøp og salg av aksjer?

Vis svaret

Skatt på tegningsretter?

Er det skatt på salg av tegningsretter? Har tegningsretter i utlandet, på utenlandsk konto – og nå er det en aksjeemisjon hvor vi får en del tegningsretter. Hvis vi selger…

Vis svaret