Aksjer

Fremføring av tap ved salg av aksjer

Jeg har noen spørsmål angående fremførbare tap i forbindelse med aksjetap. Kan fremførbare tap føres mot arbeidsinntekt? Kan fremførbare tap føres mot gevinst på bolig?

Vis svaret

Fradrag for bredbånd – handler med aksjer

Kan jeg trekke fra deler av utgifter til pc og internett i forbindelse med aksjehandel? Er det flere ting, bortsett fra div. abonnementer og kurtasje?

Vis svaret

Fradrag for utgifter ved kjøp og salg av aksjer

Dersom man har aksjer har man mulighet til å trekke fra i skattemeldingen tidsskrifter og så videre for å følge utviklingen på aksjemarkedet. Hva med internettleie? Er dette også fradragsberettiget?

Vis svaret

Fradrag for telefonutgifter ved aksjekjøp?

Er telefonutgifter i forbindelse med aksjehandel fradragsberettiget ? Dersom ja – må regninger forevises ?

Vis svaret