Advokatutgifter

Fradrag for barnebidrag og advokathonorar ved skifteoppgjør

Jeg ble skilt og hadde i den forbindelse store utgifter til advokat. Er dette fradragsberettiget? Vi er enige om at jeg skal betale barnebidrag. Er dette skattepliktig/fradragsberettiget for oss?

Vis svaret

Trekke fra advokatutgifter

Jeg har hatt større utgifter til advokat enn det jeg har i inntekt. Hvordan skal dette fradragføres?

Vis svaret

Fradrag for dyr advokat?

Får jeg skattefradrag på advokatutgifter i forbindelse med samlivsbrudd?

Vis svaret

Tvist om daglig omsorg og besøksordning barn

Min eks hadde planer i fjor om å flytte til annen by sammen med barna våre. Jeg engasjerte advokat i denne forbindelse for å prøve å hindre en flytting. Saksutgifter beløpet seg til noen titalls tusen kroner. Har selvsagt alle utgifter dokumentert osv. Kan disse føres opp?

Vis svaret

Selskap gikk konkurs

Jeg hadde et selskap som gikk konkurs i 2018. I forbindelse med oppgjøret ble det avtalt at jeg personlig skulle betale 100.000 kroner for å komme ut av en leiekontrakt. I tillegg har jeg ca 40.000 kroner i ekstra advokathonorarer knyttet til en tvistesak i kjølevannet av konkursen. Er begge postene fradragsberettiget på min private hånd? Hvilken post føres det mot?

Vis svaret