Trygde- og pensjonsrådgiving

Hvilken pensjonsordning må en bedrift ha – og hvilke muligheter finnes? Hvordan kan man på en mest mulig effektiv måte tjene opp rettigheter? Gi kundene dine gode råd om pensjon og folketrygdytelser!

 

Hopp til bestilling
09.00-15.45 7. november Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

Det er viktig å planlegge for alderspensjon, sykepenger, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Regelverket er komplisert og de fleste kundene har ikke tilstrekkelig kompetanse på dette området.

På dette kurset vil du lære å yte rådgivning innenfor trygde- og pensjonsområdet på en direkte og praktisk måte, med individuelt fokus på kundene.

Trygde- og pensjonsrådgivning er etterspurt, og etter vår mening kan en ikke drive slik rådgiving uten å ha god kunnskap om skatteeffektene på området. Pensjonsgivende inntekt gjennom livet danner grunnlag for disse ytelsene.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 12.990,-.

Vi ser på effektiv opptjening av sosiale rettigheter i relasjon til skatt, i tillegg til at vi går igjennom regelverket for de enkelte ytelser. Det vil bli lagt særlig fokus på rådgivning overfor næringsdrivende.

Blant temaene som gjennomgås er:

 • Grunnleggende ytelser i forbindelse med sykdom og barnefødsler
 • Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon
 • Alderspensjon etter folketrygden
 • Tjenestepensjoner
 • AFP i det offentlige og i det private
 • Individuell pensjonsordninger
 • Planlegging for korttidsytelser – hvordan sikre seg sosial trygghet
 • Planlegging for langtidsytelser – hvordan bygge seg en god pensjon smart
 • Refusjoner og annet arbeid for kunder på dette området
 • Forsikring

Dette kurset er også velegnet for de som jobber med trygdeytelser og/eller pensjon i banker og forsikringsselskaper og andre bedrifter.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 5 timer rettslære
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 5 timer annet
  • 2 timer skatterett
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og var tidligere advokat og fagansvarlig for kursvirksomheten i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv