Trygde- og pensjonsrådgiving

Hopp til bestilling
09.00-15.45 7. november Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

 

Det er viktig å planlegge for alderspensjon, sykepenger, foreldrepenger,
arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Regelverket er komplisert og de fleste kundene har ikke tilstrekkelig kompetanse på dette området. På dette kurset vil du lære å yte rådgivning innenfor trygde- og pensjonsområdet på en direkte og praktisk måte, med individuelt fokus på kundene.

Trygde- og pensjonsrådgivning er etterspurt, og etter vår mening kan en ikke drive slik rådgiving uten å ha god kunnskap om skatteeffektene på området. Pensjonsgivende inntekt gjennom livet danner grunnlag for disse ytelsene. Vi ser på effektiv opptjening av sosiale rettigheter i relasjon til skatt, i tillegg til at vi går igjennom regelverket for de enkelte ytelser. Det vil bli lagt særlig fokus på rådgivning overfor næringsdrivende.

Vi vil blant annet gjennomgå:

• Grunnleggende ytelser i forbindelse med sykdom og barnefødsler
• Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon
• Alderspensjon etter folketrygden
• Tjenestepensjoner
• AFP i det offentlige og i det private
• Individuell pensjonsordninger
• Planlegging for korttidsytelser – hvordan sikre seg sosial trygghet
• Planlegging for langtidsytelser – hvordan bygge seg en god pensjon smart
• Refusjoner og annet arbeid for kunder på dette området
• Forsikring

Dette kurset er også velegnet for de som jobber med trygdeytelser og/eller pensjon i banker og forsikringsselskaper og andre bedrifter.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 5 timer rettslære
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 5 timer annet
  • 2 timer skatterett
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat og fagsjef for kurs i Skattebetalerforeningen. Han har lang erfaring som foredragsholder, blant annet fra Bondelaget.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv