Skatteplanlegging

Hopp til bestilling

Tid: kl. 09.00-15.45
Som rådgiver skal vi gjøre en best mulig jobb for kunden – ikke jobbe for å sikre at staten får inn flest mulig kroner. Den som ikke gjør en best mulig jobb for kunden, innenfor lovens grenser, ivaretar heller ikke sin profesjonelle og etiske forpliktelse.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990,-.

I motsetning til hva mange tror innebærer ikke skatteplanlegging at man bryter lover og regler. God skatteplanlegging er være et konkurransefortrinn for virksomheter, og må ikke forveksles med skatteunndragelse. Skatteplanlegging kan kombineres med etiske normer og god moral, mangel på skatteplanlegging kan være dårlig profesjonell etikk!

Vi ser på:

 • Skatteplanlegging og etikk. – Grensen mellom lovlig skatteplanlegging og skatteunndragelse, hvor går den og hvordan bør rådgiver forholde seg?
 • Kort om forventet utvikling i dagens skattesystem
 • Fritaksmetode og organisering av virksomhet
 • Eksempler på skatteplanlegging
 • Lønn, utbytte, naturalytelser
 • Særlig om aksjer til ansatte.
 • Skjermingsgrunnlag og innskutt kapital.
 • Periodisering av inntekt og fradrag
 • Gjennomskjæring
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 5 timer skatte- og avgiftsrett, 2 timer etikk
  • Revisorer:
  • 5 timer skatterett, 2 timer etikk
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Tore Fritsch
  • Tore Fritsch er advokat i Søderberg og Partners Advokater. Han har tidligere jobbet 15 år i Skattebetalerforeningen, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år og er en meget erfaren foredragsholder

 • Tid

 • Sted

  Thon Hotel Bristol

Legg i handlekurv