Skattedagen 2017

Vi går i dybden på høyaktuelle temaer og gjør deg bedre rustet til å bistå klienter som har aksjeinvesteringer eller som skal klage på skatten.

Hopp til bestilling
09.00-15.45 23. november Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

I løpet av dette kurset skal du blant annet få vite:

 • Når kan, bør og må du klage på skatten – og hvordan gjør du det?
 • Bør aksjeinvesteringer flyttes? Og hvordan lønner det seg å spare?
 • Den nye skatteforvaltningsloven innebærer en rekke endringer for næringsdrivende – vi gir deg oversikten over regelverket er strammet inn og hvor det har blitt bedre for deg.

Skatteforvaltningsloven

Den nye skatteforvaltningsloven har medført at det har kommet en rekke endringer på hvordan du skal gå frem i skattesaker.

Med vårt kurs får du en praktisk innføring i hvordan disse reglene fungerer. Kurset har en praktisk tilnærming til forvaltningsreglene på skatte- og merverdiavgiftsområdet, blant annet basert på våre erfaringer gjennom 2017.

Det fokuseres på hvordan du kan og bør angripe tvistesaker på skatteområdet etter den nye loven, og kurset er derfor svært relevant for alle som vil bistå klienter i klagesaker.

Vi vil blant annet se på:

 • Saksbehandling. Hvordan er saksbehandlingsreglene i den nye loven?
 • Egenfastsetting. Vi har gått fra vedtak til egenfastsetting. Hva betyr det?
 • Klage og endring. Hvilken endringsadgang foreligger? Hvilke regler er spesielt relevante?
 • Sanksjoner. Hva er konsekvensene når det gjøres feil og når brukes hvilke sanksjoner?
 • Overgangsreglene. Når gjelder ligningsloven og når gjelder skatteforvaltningsloven?

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 12.990,-.

Aksjer og skatt

Kurset tar for seg aktuelle nyheter og tips både når det gjelder skatteregler for private aksjonærer (aksjonærmodellen), samt for de som har aksjer eid gjennom egne aksjeselskap (fritaksmetoden).

Kurset vil blant annet ta en gjennomgang av følgende:

 • Fritaksmetoden. Er det lønnsomt med holding? Hvilke finansielle produkter omfattes?
 • Aksjonærmodellen. Skjermingsfradrag, utbytte, gevinst/tap ved realisasjon.
 • Arv og gave av aksjer. Skattemessige konsekvenser.
 • Nyheter 2017. Aksjesparekonto og aktuelle uttalelser/dommer.
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 6 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time rettslære
  • Revisorer:
  • 6 timer skatterett
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Sigbjørn Sørensen
  • Sigbjørn Sørensen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Han har blant annet bakgrunn som seniorskattejurist fra Skattedirektoratet og fra advokat- og rådgivningsselskapene Deloitte og KPMG.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Legg i handlekurv