Skattedagen 2017

Vi går i dybden på høyaktuelle temaer!

Hopp til bestilling
09.00-15.45 23. november Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

Skatteforvaltningsloven

Kurset har en praktisk tilnærming til forvaltningsreglene på skatte- og
merverdiavgiftsområdet, blant annet basert på våre erfaringer gjennom 2017. Det fokuseres på hvordan en bør angripe tvistesaker på skatteområdet etter den nye loven. Vi vil blant annet se på:

 • Saksbehandling – Hvordan er saksbehandlingsreglene i den nye loven?
 • Egenfastsetting – Vi har gått fra vedtak til egenfastsetting. Hva betyr det?
 • Klage og endring – Hvilken endringsadgang foreligger? Hvilke regler er spesielt relevante?
 • Sanksjoner – Hva er konsekvensene når det gjøres feil og når brukes hvilke sanksjoner?
 • Overgangsreglene – Når gjelder ligningsloven og når gjelder skatteforvaltningsloven?

Aksjer og skatt

Kurset tar for seg aktuelle nyheter og tips både når det gjelder skatteregler for private aksjonærer (aksjonærmodellen), samt for de som har aksjer eid gjennom egne aksjeselskap (fritaksmetoden). Kurset vil blant annet ta en gjennomgang av følgende:

 • Fritaksmetoden – er det lønnsomt med holding? Hvilke finansielle produkter omfattes?
 • Aksjonærmodellen – Skjerminsfradrag, utbytte, gevinst/tap ved realisasjon
 • Arv og gave av aksjer – Skattemessige konsekvenser
 • Nyheter 2017 – aksjesparekonto og aktuelle uttalelser/dommer
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 6 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time rettslære
  • Revisorer:
  • 6 timer skatterett
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Sigbjørn Sørensen
  • Sigbjørn Sørensen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Han har blant annet bakgrunn som seniorskattejurist fra Skattedirektoratet og fra advokat- og rådgivningsselskapene Deloitte og KPMG.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Legg i handlekurv