Skatt og moms på fast eiendom

Hvilke skatte- og momsfeller må du vite om når du investerer i fast eiendom? Hvordan tilpasser du deg best mulig regelverket for å øke lønnsomheten i prosjektet? Hva slår skattemyndighetene ned på?

Hopp til bestilling
09.00-15.45 19. oktober Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

«Skatt og moms på fast eiendom» tar for seg skatte- og avgiftsmessige problemstillinger ved forvaltning av fast eiendom fra kjøpsfasen/byggefasen via forvaltningsfasen til en eventuell omorganiserings- eller salgsfase.

Kurset er praktisk rettet og har til formål å gi en god oversikt over de skatte- og avgiftsmessige forhold ved forvaltning av fast eiendom i næringsvirksomhet.

Vi ser blant annet på:

 • Valg av selskapsform, eierstruktur, organisering og bruk av holdingselskap
 • Skattefri omdanning
 • Behandling av driftskostnader og saldoavskrivninger
 • Vedlikehold og påkostning
 • Rentebegrensning, armlengdeprinsippet og internprising
 • Utdeling og skattemessig behandling av overskudd/underskudd
 • Formue- og eiendomsskatt
 • Fisjon, fusjon og salg
 • Merverdiavgift ved oppføring av bygg
 • Frivillig registrering av fast eiendom for utleie
 • Fordeling av merverdiavgift ved delt bruk
 • Justeringsreglene for fast eiendom

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 12.990,-.

Kurset er tilrettelagt for advokater, næringsmeglere, revisorer, regnskapsførere og andre rådgivere som arbeider med forvaltning og omsetning av næringseiendommer.

Det egner seg også godt for ansatte og eiere som arbeider i foretak som forvalter fast eiendom.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 6 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time bokføring
  • Revisorer:
  • 6 timer skatterett
  • 1 timer regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og tidligere fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv