Skatt og moms på fast eiendom

Hopp til bestilling
09.00-15.45 19. oktober Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

 

Kurset omfatter skatte- og avgiftsmessige problemstillinger vedrørende forvaltning av fast eiendom fra kjøpsfasen/byggefasen via forvaltningsfasen til en eventuell omorganiserings- eller salgsfase. Kurset er praktisk rettet og har til formål å gi en god oversikt over de skatte- og avgiftsmessige forhold ved forvaltning av fast eiendom i næringsvirksomhet.

Vi ser blant annet på:

• Valg av selskapsform, eierstruktur, organisering og bruk av
holdings selskap
• Skattefri omdanning
• Behandling av driftskostnader og saldoavskrivninger
• Vedlikehold og påkostning
• Rentebegrensning, armlengdeprinsippet og internprising
• Utdeling og skattemessig behandling av overskudd/underskudd
• Formue- og eiendomsskatt
• Fisjon, fusjon og salg
• Merverdiavgift ved oppføring av bygg
• Frivillig registrering av fast eiendom for utleie
• Fordeling av merverdiavgift ved delt bruk
• Justeringsreglene for fast eiendom

Kurset er tilrettelagt for advokater, næringsmeglere, revisorer, regnskapsførere og andre rådgivere som arbeider med forvaltning og omsetning av nærings-eiendommer. Kurset egner seg også godt for ansatte og eiere som arbeider i foretak som forvalter fast eiendom. Målet er en riktig og effektiv forvaltning av de skatte- og avgiftsmessige forhold.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 6 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time bokføring
  • Revisorer:
  • 6 timer skatterett
  • 1 timer regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat og fagsjef for kurs i Skattebetalerforeningen. Han har lang erfaring som foredragsholder, blant annet fra Bondelaget.

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er momsrådgiver i Skattebetalerforeningen. Hun har arbeidet med merverdiavgift i snart 25 år, og er redaktør for fagtidskriftet Avgiftsnytt, og medforfatter til boka Innføring i merverdiavgift.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv