Praktisk skatte- og regnskapskurs

Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer!

Hopp til bestilling
09.00-15.45 29. november Quality Hotel & Resort, Sarpsborg
Medlem: 2 900 Kr Øvrige: 3 400 Kr

På Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs gjennomgår vi nyheter innen skatt/avgift og bokføring/regnskap/revisjon for 2017 og 2018.

Kurset gir en fullstendig oversikt over nye satser og regelendringer, blant annet:

Skatt/avgift

 • Endringene i skattesatser, innslagspunkt mv. for 2017 og 2018
 • Nye pendlerregler fra 2018. Hvordan kommer en best ut?
 • Hvordan tilpasse seg endringene i beskatning av eierinntekter på en fornuftig måte? Er det lurt å ta ut renteinntekter i stedet for utbytte?
 • Justeringer i formuesskatten – endret verdsettelse av aksjer mv. med tilhørende gjeld.
 • Ny IPS – bør den velges foran frivillig pensjonssparing for næringsdrivende?
 • Innstramminger i firmabilreglene. Elbiler straffes.
 • Korttidsutleie av egen bolig blir skattepliktig – vi ser på avgrensningene. Er det tilpasningsmuligheter?
 • Nye regler for skattegunstige investeringer i oppstartsselskap – her er det mye å hente for den våkne.
 • Praktiske erfaringer med ny skatteforvaltningslov. Hvilke regler er viktigst å kjenne til? Hvor er det dyrt å gjøre feil?

Bokføring/regnskap/revisjon

 • Aktuelle nyheter på bokføringsfronten, herunder oppdatert GBS 9 om dokumentasjon og bokføring/avstemming av innførselsmerverdiavgift.
 • Regnskapsføring av aksjonærlån, utbytte og tilbakebetaling av aksjonærlån – praktiske eksempler.
 • Hovedpunktene i forslag til ny revisorlov.
 • Forslaget til ny regnskapslov/nye regnskapsstandarder etter Finansdepartementets innstilling juni 2017 – hva ble igjen av forslaget fra lovutvalget?
 • Nye lovregler for personvern – hva må regnskapsførere og revisorer passe på?
 • Aksjelovsendringer – dette var forslagene og dette ble vedtatt.
 • Andre nyheter og aktuelle dommer og uttalelser for regnskapsførere og revisorer.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 12.990,-.

Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2017 og 2018. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

På kursene i desember er naturligvis julemat inkludert i lunsjbufféen – ta gjerne med dine kollegaer til en hyggelig juleavslutning.

Kursdokumentasjon

Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert.

Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2018.

Målgruppe

Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.

Obs! Kjøper du kurs på vegne av flere, kan du notere det i kommentarfeltet nederst i bestillingsskjemaet. Oppgi da navn og epost på hver kursdeltaker. Dette gjør du etter å ha lagt til kurset i handlekurv og trykket på Bestill.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 400,00 krMedlemmer: 2 900,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 time rettslære
  • Revisorer:
  • 4 timer skatterett
  • 2 timer regnskap
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Erlend Sandberg
  • Erlend L. Sandberg er statsautorisert revisor og partner i Sandberg Revisjon AS. Han har lang og bred erfaring som kursholder innen revisjon og regnskap og som foreleser ved Høgskolen i Hedmark. Arbeider hovedsakelig med revisjon og rådgivning for små og mellomstore foretak.

    

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Quality Hotel & Resort, Bjørnstadveien 20, Sarpsborg

Legg i handlekurv