Samboer og ektefelles rettsforhold

Hopp til bestilling
09.00-15.45 12. oktober Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

På dette kurset vil du lære å yte rådgivning for ektefeller og samboere. Altfor mange lar være å innrette seg slik de bør og har behov for. Mange trenger derfor både rådgivning og ett dytt i ryggen på dette området. Hvordan kan og bør en innrette seg for å få en best mulig løsning for begge parter under samlivet, ved et samlivsbrudd og ved død? Kurset er praktisk rettet, og det fokuseres på utformingen av nødvendige dokumenter og rådgivning rundt de forskjellige valg.

Vi ser blant annet på:

• Formuesforholdene mellom ektefeller og samboere
• Arverett for ektefeller og samboere
• Vurdering av om en kan og bør sitte i uskiftet bo
• Hvordan skrive ektepakter?
• Hvordan skrive samboeravtaler?
• Hvordan skrive skifteavtaler?
• Aktuelle skatteregler for ektefeller og samboere

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 12.990,-.

I kurset fokuserer vi på rådgivers rolle, som bør være å legge et grunnlag for gode løsninger. Dette innebærer blant annet å gjøre partene oppmerksom på de økonomiske og personlige konsekvenser av de forskjellige løsninger, og på viktigheten av gode verdivurderinger i forbindelse med de forskjellige avtaler som skal inngås.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 5 timer rettslære
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 5 timer annet
  • 2 timer skatterett
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og var tidligere advokat og fagansvarlig for kursvirksomheten i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv