Praktisk skatte- og regnskapskurs

Velkommen til Skattebetalerforeningens årlige skattekurs, spesielt myntet på regnskapsførere, revisorer, bedriftsledere, økonomimedarbeidere, advokater og andre som ønsker å holde seg oppdatert på områdene skatt, avgift, regnskap og selskapsrett.

Gå direkte til kurset

Hva får du i kurset?

I løpet av kursdagen vil vi gjennomgå nyheter på skatte- og avgiftsområdet for 2014 og 2015, og siste års endringer innen regnskap og bokføring. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din hverdag.

Du vil også få en oversikt over viktige ting å være klar over nå når arveavgiften er borte, og en gjennomgang av endret innrapportering av lønn (A-ordningen).

Kurset tar dessuten for seg viktige rettsavgjørelser, blant annet om salg av aksjer i stedet for salg av den faste eiendommen som ligger i selskapet, og om prissetting ved transaksjoner mellom selskap og aksjonær.

MVA og aksjelov

Vi gjennomgår de endrede regler for frivillig registrering av utleier av fast eiendom, en regelendring som vil bety at utleiere og fremleiere unngår momsfeller. Vi tar også for oss øvrige momsendringer.

For å være trygg på at du er oppdatert innen aksjeloven har vi en ajourført gjennomgang av aksjelovsendringene per 1. juli 2013, med praktiske eksempler innen utbytteberegninger og regnskapsmessig behandling etter endringer i regnskapsstandarden for små foretak. Når det gjelder bokføring tar vi blant annet for oss erfaringer med personalliste og status for redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriell.

Og som ikke det var nok…

Kursmappen vår er et svært populært oppslagsverk, og her finner du skattesatser og beløpsgrenser og for øvrig alt som blir gjennomgått. I tillegg er viktige lov- og forskriftsendringer, samt uttalelser fra skattemyndighetene om aktuelle kontrollområder, tatt inn i sin helhet. Kursmappen har detaljert innholdsoversikt og stikkordregister, som gjør den til et nyttig oppslagsverk også etter kurset.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 200,00 krMedlemmer: 2 750,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsførere:
  • 4 timer skatterett/avgiftsrett
  • 1 time rettslære
  • 1 time finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • For revisorer:
  • 4 timer skatterett
  • 1 time annet
  • 2 timer regnskap
  • For advokater:
  • 7 juridiske timer
 • Tid

Legg i handlekurv