Praktisk skatte- og regnskapskurs Bergen 5. januar

Hopp til bestilling

05. januar 2017
Tid: kl. 09.00-15.45

På Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs gjennomgår vi nyheter innen skatt/avgift og bokføring/regnskap/revisjon for 2016 og 2017.

Viktige nyheter:

 • Ny skattemelding for merverdiavgift. Dagens omsetningsoppgave blir fra 2017 erstattet av en helt ny skattemelding mva. Det er nødvendig å lære seg hvordan ny oppgave skal fylles ut for alle som i dag leverer omsetningsoppgave.
 • Ny skatteforvaltningslov. Alle forvaltningsreglene (klage, tilleggsskatt, bøter, frister mv.) for skatt og avgift blir fra 2017 samlet i én ny lov – skatteforvaltningsloven. Det er naturlig nok viktig å ha kjennskap til loven for alle som arbeider med skatt og avgift.
 • Igjen endres skattleggingen av eierinntekter. Vi viser deg hvordan dine klienter kan tilpasse seg endringene på en fornuftig måte.
 • Omklassifisering av lån fra eget selskap (avklaringer i 2016; hvor absolutte er reglene, hvordan skal unntakene tolkes, uavklarte problemer, mv).
 • Nye formuesskatteregler fra 2017 – endret verdsettelse av aksjer, andeler, driftsmidler og tilhørende gjeld. Endringer for næringseiendom og sekundærbolig.
 • Ny aksjesparekonto. Er dette et godt alternativ sammenlignet med andre mulige spareformer?
 • Store foreslåtte forenklinger i aksjeloven (redusert krav til aksjekapital, fjerning av en rekke særattestasjoner, vesentlige endringer i reglene om avtaler mellom aksjonær og selskap, mv.).
 • Andre nyheter, dommer og uttalelser, blant annet om delingsøkonomi, skillet vedlikehold/påkostning, endret beskatning av skogbruk og ny finansskatt.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990,-.

Alt dette og mye mer gjennomgås, og målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2016 og 2017. Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer.

Hvem passer kurset for?

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører/revisor/ rådgiver.

Sammen med kurset får du vår svært populære kursdokumentasjon. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet. Våre kursdeltakere bruker kursmappen som oppslagsverk i etterkant av kurset, og har på denne måten glede av kurset i hele 2017.

I lunsjen tar vi oss god tid og koser oss med buffé.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 300,00 krMedlemmer: 2 800,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsførere:
  • 4 timer skatterett/avgiftsrett, 2 timer finansregnskap, 1 time bokføring
  • For revisorer:
  • 4 timer skatterett, 3 timer regnskap
  • For advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Per Terje Ingdal
  • Per Terje Ingdal er registrert revisor i Orkla Revisjon AS. Han har sitt spesialfelt innenfor merverdiavgift og har lang erfaring fra både offentlig og privat revisjon. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

Legg i handlekurv