Moms 2016

Hopp til bestilling

Tid: kl. 09.00-15.45
Merverdiavgift har vært et svært aktuelt tema de siste årene, ikke minst på grunn av at det stadig vekk har skjedd mye på fagfeltet.
Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990,-.

I dette kurset gjennomgår vi nyheter og aktuelle problemstillinger fra det siste året, slik at du er oppdatert.

Vi ser blant annet på:

 • Skattemelding for mva – Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven med ny skattemelding for mva. Alle mva-registrerte virksomheter må bruke denne meldingen.  I tillegg må alle som importerer varer selv beregne innførselsavgiften og deklarere den i skattemeldingen. Du får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten på denne avgiften.  Vi går igjennom den nye skattemeldingen post for post.
 • Når kan du kreve fradrag? Etter at Høyesterett i 2015 nektet Telenor fradrag for mva på kostnader ved salg av aksjer, har det hersket usikkerhet om retten til fradrag for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom og aksjer. Vi drøfter rekkevidden av dommen og trekker opp noen sikre linjer for fradragsretten.
 • Fiktiv fakturering. Det siste året har det vært flere dommer som gjelder fiktiv fakturering, hvor kjøper har blitt nektet fradrag selv om fakturaene har vært formelt korrekte og arbeidet har blitt utført. Hvilke retningslinjer for fradragsrett kan trekkes ut av dommene?
 • Delingsøkonomien. Begrepet delingsøkonomi brer om seg, men hvilke konsekvenser gir denne «nye» økonomien? Vi skal spesielt se på hvordan momsberegningen blir. Hvem skal beregne mva – er det den private tilbyder eller delingsselskapet? Hva gjør man hvis «delingsselskapet» er i utlandet?
 • I hvilke tilfeller må mva tilbakeføres hvis et bygg under oppføring overdras til en mottaker som har fradragsrett?
 • Er infrastruktur en kapitalvare som medfører justeringsplikt eller -rett hvis den overlates til kommunene?
 • Kommuner og private aktører har på bestemte vilkår rett til kompensasjon for mva. Det siste året har flere kulturhus og internatskoler blitt varslet om etterberegning av tidligere kompensert mva for store beløp, noe som har vakt strid. Vi ser på foreslåtte endringer i Finansdepartementets gjennomgang av kompensasjonsordningen.
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 6 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time bokføring
  • Revisorer:
  • 6 timer skatterett, 1 time regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

 • Tid

 • Sted

  Thon Hotel Bristol

Legg i handlekurv