Endringer i eierstruktur og verdivurderinger

Hopp til bestilling
09.00-15.45 17. oktober Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

 

I de aller fleste bedrifter vil man oppleve at det på et eller annet tidspunkt vil
oppstå situasjoner der eierskapet endres.

Kurset gir en oversikt over sentrale økonomiske, regnskapsmessige, skatte-
messige og selskapsrettslige konsekvenser av ulike typer eierendringer,
som for eksempel:

• Kjøp og salg av aksjer/innmat/enkeltpersonsforetak
• Fusjoner og fisjoner
• Kapitalforhøyelser og –nedsettelser

Viktige konsekvenser illustreres med talleksempler.

Alle endringer i eierstruktur medfører også at man må ha dokumenterte
oppfatninger om verdier. Kurset gir en oversikt over de mest vanlige problemer man da står overfor, og de mest brukte metodene for vurdering av verdier i
virksomhet, hele selskaper og aksjeposter som representerer ulike eierandeler.

Forskjellen på kjøp av aksjer og innmat vektlegges særlig.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 5 timer finansregnskap
  • 1 time rettslære
  • 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 5 timer regnskap
  • 1 time skatterett
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Gunnar A. Dahl
  • Gunnar A. Dahl er statsautorisert revisor og partner i DHT Corporate Services. Han har også bakgrunn fra Arthur Andersen, AS Revisjon og Ernst & Young. Han er Seniorforeleser for Høyere revisorstudium ved NHH og en erfaren foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv