sivilombud Hanne Harlem Foto Mona Ødegård

Sivilombud Hanne Harlem reagerer på saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda. Foto: Mona Ødegård

Martin Huseby Jensen