Brev feilsendt fra Skatteetaten

Skatteetaten sendte ut epost til 4.000 selskap ved en feil.

Martin Huseby Jensen

Divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal Foto: Skatteetaten

Skattebetalerforeningen har mottatt henvendelser fra regnskapsførere som opplyser at de har mottatt brev fra Skatteetaten vedrørende manglende innrapportering av fordel fri bil i AS, til tross for at slik fordel allerede er innbrettet.

Det ser ut til at et slikt brev ved en feil har gått ut til et større antall selskaper/regnskapsførere, til tross for at det altså er innrapportert slik fordel som etterlyses i brevet.

I en epost svarer divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten . 1. mars ble det sendt ut brev til rundt 4.000 selskaper som inneholdt feil, og som ikke skulle vært sendt ut.  Feilen ble oppdaget raskt, og de selskapene dette gjaldt fikk innen kort tid beskjed om å se bort fra innholdet i brevet.

– Det skjer dessverre at Skatteetaten gjør feil, slik som her.  Dette beklager vi og gjør det vi kan for å forhindre at det skjer igjen.