shutterstock_2419441813

Lillestrøm kommune er stevnet for å ha krevd for mye inn i eiendomsskatt fra tre borettslag. Foto: Shutterstock

Martin Huseby Jensen