Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid krever forpliktende svar fra politikerne om formuesskatten. Foto: NTB Kommunikasjon

Martin Huseby Jensen