shutterstock_2403706091

Elverum kommunes anke til Høyesterett ble avvist. Foto: Thomas Hegge, Shutterstock

Martin Huseby Jensen