pris

Stortinget i 2015 og Forsvarsdepartementet i 2022 ville ikke ta i mot Sløseriprisen.

Martin Huseby Jensen