Husk å sjekke skattekortet

Skatteetaten sender nå ut skattekort for neste år. Skattebetalerforeningen har noen tips til skattebetalerne om hva som bør sjekkes.

Martin Huseby Jensen

Det er penger å spare om du kontrollerer skattekortet godt. foto: Shutterstock

Så er året snart ved sin ende. Det betyr at det nye året er like om hjørnet, og med det nytt skattekort. Mange konstaterer at skattekortet er ankommet i Altinn, og de registrerer at arbeidsgiver har vært å hentet det. Men det kan være en del å hente på å kontrollere alle tallene. 

For skattekortet er på mange måter et forslag til det du skal betale inn i skatt neste år. Og dette forslaget er det mulig å endre til enhver tid. Kanskje er det ikke tatt høyde for hvor høye rentekostnader du skal betale neste år. Å ta for gitt at alt oppdaterer seg automatisk og alt er riktig, er ingen god løsning.

Skatterådgiver Kjell Magne Ryland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Husk at du selv er ansvarlig for å passe på at det trekkes korrekt skatt. Alle bør sjekke skattekortet. Har du for eksempel kjøpt eller solgt bolig , og dermed har høyere eller lavere boliglån enn før, er det spesielt viktig å ta en titt, påpeker skatterådgiver Kjell Magne Ryland i Skattebetalerforeningen.

Disse bør sjekke:

Og så endrer livssituasjonen seg. Dersom du kan hake av på ett eller flere av punktene under, er det stor sannsynlighet for at skattekortet som du har mottatt er feil.

  • Første året du er alders- eller uførepensjonist.
  • Første året du er i full jobb.
  • Hvis du har store endringer i lån – eller høye lån.
  • Første år med skattepliktig utleie av bolig
  • Kjøp eller salg av bolig.
  • Hvis du har arvet større beløp (kan gi høyere renteinntekter/avkastning og formue).
  • Hvis du har store endringer i lønnsinntekt, kombinert med overtid eller bonus (prosenttrekket kan bli feil).
  • Jobbskifte – endringer i reiseavstand/pendlerstatus.
  • Endring i livssituasjon som samlivsbrudd eller dødsfall.
  • Blitt permittert eller fått oppsigelse.

(Artikkelen fortsetter under)

Forhindre baksmell

Å sjekke tallene ekstra nøye er en måte å forhindre baksmell året etter. De fleste med fast lønn mottar tabellkort. Når tabellkortet fastsettes tar Skatteetaten utgangspunkt i netto fradrag (kapitalinntekter, kapitalutgifter og lignende.) fra året som gikk, ikke størrelsen på inntekten. Derfor bør du, når Skattekortet nå kommer, se ekstra nøye på oversikten over kapitalinntekter og fradrag skattemyndighetene tror du vil ha i året som kommer. Er det feil må du korrigere summene og be om et nytt skattekort fra Skatteetaten.

Skattebetalere som mottar pensjonsytelser som gir rett til skattefradrag, mottar flere typer pensjonsytelser (for eksempel annen pensjon og AFP), har en kombinasjon av lønns- og pensjonsinntekter eller har store fradragsposter (gjeldsrenter, reisefradrag, foreldrefradrag m.m.) vil motta prosentkort. Et prosentkort har en fast prosent som arbeidsgiver trekker skatt etter. 

–  Prosentkortet tar ikke høyde for endringer i forholdet mellom inntekt og fradrag slik som tabellkortet. Dersom du har høyere eller lavere inntekt eller større eller mindre fradrag enn det som er registrert, vil du risikere å betale enten for lite eller for mye skatt, sier Ryland.

Endre når du vil

Hvis beregningsgrunnlaget på skattekortet ditt er riktig, men du likevel ønsker å trekke mer skatt, så trenger du ikke søke om nytt skattekort. Snakk med din arbeidsgiver/lønnskontoret, eventuelt NAV/pensjonsutbetaler, og be dem om å trekke mer i skatt. Alternativt kan du selv spare opp penger tilsvarende den samme summen. De fleste økonomer råder deg til å heller spare selv, fremfor å bruke Skatteetaten som «sparegris» siden det ikke er noen særlig avkastning å hente hos sistnevnte.

– Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til arbeidsgiver om å forhøye prosenten. Men skal du sette den ned, må du be om nytt skattekort. Skulle økonomien din endre seg utover 2023, kan du når som helst justere skattekortet ditt igjen.