Fredrik_Selmersvei_4-003

Skatteetatens hovedkontor på Helsfyr i Oslo. Foto: Tove Lauluten/LPO arkitekter

Martin Huseby Jensen