Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum på vei til Stortinget for å presentere regjeringens forslag til statsbudsjett 2023. Foto: Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen