Skattebetalerforeningen søker skatterådgiver/ advokat/ advokatfullmektig

Til interessante og utfordrende oppgaver i et svært hyggelig miljø.

Martin Huseby Jensen logo skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon som jobber for at din skattehverdag skal være enklere. Foreningen ble stiftet i 1952 og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 70 år. Vi har 12.000 medlemmer – så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter. 

Skattebetalerforeningen søker

SKATTERÅDGIVER/ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG

til interessante og utfordrende oppgaver i et svært hyggelig miljø 

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

  • Gi skriftlig og muntlig veiledning til våre medlemmer i skattespørsmål.
  • Bistå våre medlemmer med utfylling av skattemeldinger, utarbeidelse av klager og utredninger mv. gjennom vårt heleide advokatkontor SBF Skatteadvokater AS.
  • Være aktiv bidragsyter til vårt medlemsblad Skattebetaleren og vår nettside www.skatt.no.
  • Bidra i vår kursvirksomhet.

Vi ser etter en person med 3-5 års erfaring med skatterett, gjerne fra offentlig sektor/virksomhet.

Jobben passer for deg som liker varierte faglige utfordringer og trives i møte med mennesker. Det er viktig at du har kommersiell teft. Vårt miljø er uhøytidelig, og for oss er frihet under ansvar sentralt.

Ta gjerne kontakt med en av oss for ytterligere opplysninger:

Fagsjef Rolf Lothe (rlo@skatt.no eller tlf. 922 85 923) eller administrerende direktør Karine Ugland Virik (kuv@skatt.no eller tlf. 906 92 087).

Kortfattet søknad med CV sendes så snart som mulig og senest innen mandag 8. august til rlo@skatt.no eller kuv@skatt.no.

logo skattebetalerforeningen