styret

Nytt og gammel styre sammen. Fra venstre Simen Bredvold Weiby, Gry Arvnes, Jon Anders Tangnes, Gunnar A. Dahl, Gry Johanne Fremstad og Geir Riise. Foto: Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen