Støtter moms på elbil

Det er bedre å beregne moms på alle elbiler. 

Martin Huseby Jensen

Norsk elbil-politikk har vært en vellykket miljøpolitikk. Fordelene myndighetene har gitt elbilene har vært avgjørende for skiftet vi gjennom det siste tiåret har vært gjennom i norsk bilpark. Viktigst av alle goder har vært momsfritaket på nye elbiler. Det har gitt en rabatt på 20 prosent for private bilkjøpere. 

Under valgkampen før stortingsvalget høsten 2021 ble det klart at både regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsket å innføre moms på de dyreste elbilene. De som koster fra 600.000 kroner og oppover. Dette har de støtte hos SV på. Tanken er at staten ikke skal subsidiere elbiler til de rikeste. Hvilket kan være forståelig.

At Støre-regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett nå varsler at det ved nyttår vil bli innført en ny ordning hvor det blir moms på hele bilen, er et riktig grep å ta. Skattebetalerforeningen er blant organisasjonene som har sett på tidligere forslag om å innføre moms bare på elbiler over en gitt prisklasse med bekymring.

– Momsreglene skal være så enkle som mulig å praktisere. I dag skal det beregnes moms av hele varen, med mindre omsetningen er helt unntatt eller fritatt moms. Forslaget om moms på den delen av prisen på bilen som koster over 600.000 kroner ville være å innføre et nytt prinsipp. Vi tror derfor det er bedre at det skal beregnes moms ved omsetning av alle el-biler, uansett pris, sier avgiftsekspert Hilde Alvsåker i Skattebetalerforeningen.

Ifølge meldingen fra regjeringen vil ordningen, dersom den får flertall, tre i kraft fra 1. januar 2023. 

Momsekspert Hilde Alvsåker i Skattebetalerforeningen.

Da vil det etableres en tilskuddsordning som vil støtte elbilkjøpet med tilsvarende momsen opp til en kjøpspris på 500.000 kroner.