Skattemeldingstips fra vår fagsjef Rolf Lothe

Boliger, fritidsboliger og sekundærboliger skal med i skattemeldingen ved beregning av hva du har i netto formue.

Kathrine Larsen

Boliger, fritidsboliger og sekundærboliger skal med i skattemeldingen ved beregning av hva du har i netto formue. Og har du netto formue som overstiger 1,5 MNOK for i fjor og som du skal oppgi i skattemeldingen som sendes inn i år, ja da må du også betale formuesskatt.

Boliger og fritidsboliger verdsettes til 25% av markedsverdien, mens sekundærleiligheter verdsettes til 90% av markedsverdien.

Husk på at i mange kommuner er det formuesskattegrunnlaget som benyttes for skatteformål, som også er bestemmende for eiendomsskattegrunnlaget og hva du skal betale i eiendomsskatt. Og eiendomsskatten beregnes av to år gamle skattetall så her er det viktig å og sjekke at formuesverdien på dine eiendommer ikke settes for høyt selv om dere kanskje ikke betaler formuesskatt for inntektsåret 2021.