Skattemeldingstips fra vår advokat Per-Ole Hegdahl

Sjekk skattemeldingen nøye! Skattemeldingen er såkalt preutfylt, men den er ikke nødvendigvis ferdig.

Kathrine Larsen

Per-Ole Hegdahl

Skattemeldingen er kun preutfylt. Hva betyr det? Jo det betyr at skatteetaten har fylt inn all den informasjon de vet om deg i skattemeldingen.

Det er din plikt å sjekke at opplysningene er korrekte og du må også tilføre eller rette de opplysninger som mangler. For vanlige folk så er det ekstra viktig å sjekke skattemeldingen nøye hvis livssituasjonen har endret seg i løpet av foregående år. Har du fått barn, skilt deg eller giftet deg, tatt opp lån, flyttet, skiftet arbeidsgiver eller startet for deg selv som gründer, ja da er det mye som tilsier at du bør sjekke skattemeldingen ekstra nøye fordi feilkildene er flere.