VG: Stortinget uenig med Skatteetaten

Stortingets administrasjon mener at politikere som har fått pendlerbolig mens de har vært folkeregistrert hjemme hos sine foreldre, ikke skal betale skatt, melder VG.

Martin Huseby Jensen

Stortingets administrasjon mener at politikere som har fått pendlerbolig mens de har vært folkeregistrert hjemme hos sine foreldre, ikke skal betale skatt, melder VG.

Avisen har fått innsyn i et brev til Skatteetaten som stortingsdirektør Marianne Andreassen har signert.

«Vi har vanskelig for å se at Skattedirektoratets tolkning, med krav om doble kostnader generelt og avskjæring av skattefrihet for personer som er bosatt i foreldrehjemmet spesielt, kan forankres i lovteksten», står det i brevet VG har fått innsyn i.

– Vi har ett mål med dette brevet: Vi ønsker å få en korrekt skattemessig behandling, både bakover i tid og også fremover i tid, sier Andreassen til VG.

Avviste Grette-rapporten

– Vår forståelse er godt forankret i lovtekst siden 1927, i forarbeider og langvarig ligningspraksis, sa skattedirektør Nina Schanke Funnemark før jul da Grette-rapporten ble presenter.

Dette er holdningen til Skatteetaten også i dag. Juridisk direktør Harald Johannessen i Skatteetaten gjentar nettopp det samme argumentet til VG.
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Skatteetaten
Advokatkontoret Grette ble gitt i oppdrag fra Stortingets administrasjon å granske regelverket for skattefrie pendlerboliger. Bestillingen kom i kjølvannet av avsløringen om at daværende statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad trakk seg fra vervene, da det ble kjent at han var registrert på gutterommet, fikk gratis pendlerbolig, samtidig som han eide bolig utenfor Oslo.

Advokatene skulle gjennomgå ordningene og godene til stortingspolitikerne. Konklusjonen fra Grette var at Ropstad ikke hadde skatteplikt.

«Da er det ikke generelt relevant hvilke kostnader pendleren eventuelt har på hjemstedet. Det er bare relevant om pendleroppholdet har medført ytterligere kostnader (altså kostnadene til pendlerboligen). Dermed skilles det mellom arbeidskostnader og de rent private kostnadene. Det er også vanskelig å forstå hvorfor en pendler som ikke har kostnader på hjemstedet skal settes i en mindre gunstig posisjon enn en pendler som har kostnader på hjemstedet, selv om pendlingen er lik og kostnadene som pendleroppholdet har medført er de samme.»

Harmonerer dårlig

Grette-rapporten sier videre at en sterkt myndighetenes tolkning av lovens ordlyd, er i strid med lovgivers likestilling av enslige pendlere og familiependlere. 

«Tolkningen medfører en lite rimelig løsning som harmonerer dårlig med prinsippet og formålet bak skattefriheten for dekning av merkostnader ved pendling.»

– Det er et hovedprinsipp at hvis du får en fordel av din arbeidsgiver, som for eksempel fri pendlerbolig eller fri telefon, så skal det i utgangspunktet betales skatt av denne fordelen. Et annet hovedprinsipp, er at hvis du skal slippe å betale skatt av en fordel, som for eksempel en pendlerbolig, så må du ha en fradragsberettiget kostnad, sier Nina Schanke Funnemark.