Stadig færre sjekker skattelistene

Interessen for skattelistene har stupt de siste ti årene, viser ferske tall fra Skatteetaten.

Stig Flesland

Skattedirektør Nina S Funnemark forteller at Skatteetatens arbeid mot utlandet er intensivert etter perioden Riksrevisjonen kontrollerte. (Foto: Skatteetaten)

 

Tall fra Skatteetaten viser at interessen for å søke i skattelistene har stupt siden innstrammingen for snart ti år siden.

Dagens ordning innebærer at det blir loggført hvem som søker på deg i skattelistene – og du kan selv få vite hvem som søker deg opp. Siden desember i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 556 000 unike innlogginger. Det er litt lavere enn året før da det var 1,8 millioner søk fordelt på 620 000 unike innlogginger.

Til sammenligning var det i 2012, året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk. Det betyr at antall søk har stupt med hele 90 prosent siden 2012.

I overkant av 270 000 har det siste året vært inne og sjekket hvem som har søkt på dem, noe som er færre enn året før, da tallet var 323 000.

– Det er en lang tradisjon for åpenhet rundt skattelistene i Norge. Vi mener at transparens om inntekt, formue og skatt er med på å styrke tilliten til skattesystemet. Dagens ordning balanserer godt mellom hensynet til åpenhet og hensynet til personvern, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Skattelistene for inntektsåret 2020 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no kl. 07.00 8. desember. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper.

Skatteoppgjøret omsider klart – for de siste

Det er nesten et halvt år siden skatteoppgjøret var klart for de fleste av oss. Men mange har måttet vente lenge for å få sitt skatteoppgjør i år. Først nå i desember er det altså klart.

Det samlede skatteoppgjøret for 2020 viser at 4,1 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 563 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. 360 000 selskaper har betalt til sammen 58 milliarder kroner i skatt (unntatt skatteinntekter fra oljevirksomheten).

2,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt til sammen 37 milliarder kroner i årets skatteoppgjør, og 1 million betalte restskatt på til sammen 34 milliarder kroner. For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 12 500 kroner mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 34 300 kroner.

Sjekk skattekortet – om en drøy uke!

– Har du fått skatt til gode eller restskatt skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Hun forteller at de fleste treffer godt og betaler riktig skatt, men det er mye som kan påvirke skatten gjennom hele året.

– Blant annet har korona-pandemien påvirket, og påvirker fortsatt økonomien til mange. Dette er én av grunnene til at du bør sjekke opplysningene når du får skattekortet for 2022 nå i desember, sier skattedirektøren.

Her kan du endre skattekortet ditt: skatteetaten.no/endre

Endre skattemeldingen?

Du kan endre skattemeldingen selv opp til tre år etter leveringsfrist

Skulle du oppdage feil i skatteoppgjøret kan du fortsatt i de fleste tilfeller endre det selv slik at Skatteetaten kan rette opp opplysningene, beregne skatten på ny og sende deg et nytt skatteoppgjør.

Se veileder som hjelper deg å endre skatteopplysninger selv: skatteetaten.no/klage