Saksbehandlingstiden i skattesaker åpner for å ta i bruk utestemme!

Kathrine Larsen

Skattebetalerforeningen er lite imponert over saksbehandlingstiden i skatte- og avgiftssaker. En liten trøst er å finne i at juridisk direktør i skatteetaten, Harald Johannessen, er enig med oss i at saksbehandlingstiden er for lang.

– Felles forståelse om hva som er problemet er en fattig trøst, men det gir håp om bedring frem i tid, sier adm. dir. Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen.

Bakgrunnen for kritikken er medlemmer som tar kontakt med Skattebetalerforeningen fordi de ikke oppnår kontakt med etaten, i kombinasjon med opplysningene som fremkommer i skatteetatens årsmelding om saksbehandlingstid.

– For den enkelte skattebetaler er det mindre viktig hvor i systemet «proppen» skjuler seg. Men når hele 67,3 prosent av alle saker i skatteklagenemnda har en behandlingstid på mer enn ett år, er det et rettsikkerhetproblem, og da må vi kunne ta i bruk utestemmen. Skatteetaten gjør mye bra, det skal de ha ros for. De både forenkler, digitaliserer og informerer. Men alle skattebetalere er ikke like datakyndige, en del føler behov for snakke med noen, mens andre har kompliserte skattespørsmål som krever rådgivning og hjelp med klage.

– Som skattebetalere må vi kunne forvente at skatteetaten er tilgjengelig, at de veileder, og at de behandler sakene innen rimelig tid. Det er vårt krav på vegne av alle landets skattebetalere og bakgrunnen for vår kritikk i dagens E24, sier Karine Ugland Virik.