Altinn: Rådgivere beholder rettigheter etter henvendelse fra Skattebetalerforeningen

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

 

Flere medlemmer i Skattebetalerforeningen har den siste uken tatt kontakt fordi det har oppstått utfordringer med rettigheter i Altinn.

Delegerte rettigheter i Altinn ble fjernet for 31.000 skattytere og beskjeden fra Skatteetaten var at kunder av regnskapsførere nå må delegere disse rettighetene på nytt – selv om det ikke er endringer fra i fjor.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Tilbakemeldingene vi fikk var at dette var fortvilende for mange regnskapsførere. Beskjeden kom midt i årsoppgjørsperioden samtidig med at mange i regnskapsbransjen jobber mye for å bistå med søknader om tiltakspakker og annen relevant rådgivning, sier Per-Ole Hegdahl, rådgiver og advokat i Skattebetalerforeningen.

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. (Foto: Bo Mathisen)

Høy arbeidsbelastning for regnskapsbransjen

Årsaken til at denne jobben måtte delegeres på nytt, var at rollen blir utvidet med nye tjenester, for eksempel skattekort. Brevet ble sendt ut 1. februar, og oppgraderingen skjer 16. februar.

Skattebetalerforeningen anmodet Skatteetaten om å revurdere beslutningen, med bakgrunn i arbeidsbelastningen for regnskapsbransjen. Tilbakemeldingen har åpenbart fått noen på andre tanker, for denne uken har Skatteetaten sendt ut en rekke meldinger i Altinn om at tilganger likevel ikke slettes.

Roser kuvending

– Det er veldig positivt at regnskapsbransjen slipper å få unødvendige ekstraoppgaver midt i den travleste perioden på året, sier Hegdahl – som roser Skatteetaten for å ha snudd etter å ha fått innspill.

Ifølge informasjon Skatteetaten tidligere har sendt over til Skattebetalerforeningen var det 1200 selskaper som var berørt av denne endringen – de øvrige tilfellene var for eksempel at ektefeller hadde gitt tilgang til den andre.