Nå kan du bli ilagt tvangsmulkt igjen

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

 

Skatteetaten har ikke ilagt tvangsmulkt ved for sen innlevering av a-meldinger siden før koronaen kom til Norge. Men nå endrer det seg.

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil. Fristen for å rapportere a-melding er fremdeles den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Tvangsmulkt stanset midlertidig

Også for mva-meldinger har det vært et «amnesti» i lengre tid. Skatteetaten har ikke ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av følgende mva-meldinger:

  • 1. termin (frist 14. april), 2. termin (frist 10. juni), 3. termin (frist 31. august)og 4. termin (frist 12. oktober) .
  • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Men mva-meldinger for 5. termin, med leveringsfrist 10. desember, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer mva-meldingen innen fristen.