Mener svært mange bør endre på boligverdien i skattemeldingen neste år

Stig Flesland

Fra og med 2021 bør nærmere halvparten av norske boligeiere endre på formuesverdien på boligen i skattemeldingen. Det mener Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Verdien av boligen din i skattemeldingen (formuesverdien) fastsettes etter en sjablongmodell til 25 prosent av en antatt virkelig verdi. Denne modellen treffer ganske godt, men mange får likevel en for høy verdi i skattemeldingen.

Det har likevel vært en terskel før du har kunnet klage: Formuesverdien må ha vært over 30 prosent av virkelig verdi – og selv da har formuesverdien bare blitt satt ned til 30 prosent.

Gjør det lettere å klage

I forslaget til statsbudsjett fjernes nå denne klageterskelen. Det betyr at du kan få satt ned formuesverdien på boligen i alle tilfeller når den overstiger 25 prosent av virkelig verdi. Også hvis boligen bare er verdsatt litt for høyt – noe du ikke hadde krav på før.

– Dette vil i praksis si at omtrent halvparten av alle boligverdier i skattemeldingen vil være for høye, ettersom gjennomsnittet skal ligge på 25 prosent. Og alle som har en for høy verdi i skattemeldingen risikerer å betale for mye i skatt, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Hva skjer hvis formuesverdien er for høy?

Verdien av boligen i skattemeldingen har betydning for formuesskatt og i enkelte kommuner også eiendomsskatt. Dersom du har en for høy verdi i skattemeldingen kan du dermed risikere å betale formuesskatt du ikke trenger å betale – og du risikerer at eiendomsskatten blir for høy.