Rentekutt kan gi mange restskatt neste år

Stig Flesland

Rentene er langt lavere enn Skatteetaten la til grunn før jul i fjor, da skattekortene for 2020 ble tatt i bruk. Det kan gi alle med lån ubehagelige overraskelser neste år.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skatteetaten hadde før jul en antagelse om at rentene for lån i 2020 ville ligge på rett i overkant av 3 prosent. Det ser ut til å bli en solid skivebom.

Rentekutt

Norges Bank kuttet nemlig renten kraftig veldig tidlig i epidemien og bankene fulgte (etterhvert) på. Det innebærer at alle med lån får lavere rentekostnader. Og det innebærer at alle med penger i banken knapt nok får renteinntekter.

Allerede i månedsskiftet april/mai var rentene på lån senket til nærmere 1,4 prosent – og i enkelte tilfeller lavere enn det også. Det vil si at gjennomsnittlig utlånsrente i 2020 sannsynligvis vil være 1 prosentpoeng lavere enn ventet.

Har du et lån på 3 millioner kroner vil du ha 30.000 kroner i lavere rentekostnader enn det som ligger til grunn i skattekortet. Det vil si 6.600 kroner mindre i skatt.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

Lurt å endre skattekortet

Hvis du vil unngå restskatt er det derfor viktig å justere opplysningene ved å endre skattekortet.

Per-Ole Hegdahl, rådgiver og advokat i Skattebetalerforeningen, mener at det er mange som bør være klar over dette.

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. (Foto: Bo Mathisen)

– Et lån på rundt 3 millioner kroner er ikke uvanlig for norske låntakere. Det er vel også mange som har mye mer enn det i lån. Dermed er dette noe som kan slå ganske kraftig ut, sier Hegdahl.

Og ifølge Skatteetaten er det mange som er oppmerksomme på dette nå.

– Vi ser en stor økning i endring av skattekortene i år sammenlignet med samme tid i fjor. Rentenedgangen vi har hatt på grunn av Covid19-situasjonen vil isolert sett føre til restskatt dersom du ikke endrer skattekortet ditt. Større eller mindre endringer i økonomien din kan resultere i feil skattetrekk hvis du ikke justerer skattekortet, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skattedirektoratet.