Spar skatt med flere utleiekontrakter!

Stig Flesland

Når «alle» skal feriere i Norge er det mange som også vil leie ut hytta.  Vi viser deg hvordan du kan senke skatten.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Når du leier ut egen fritidsbolig, er de første 10.000 kronene i leieinntekt skattefrie. Av inntekter over 10.000 kroner er 85 prosent av leieinntektene skattepliktig som kapitalinntekt.

For 2020 betyr det 22 prosent skatt.

Ettersom de første 10.000 kronene er skattefrie, og at det bare er 85 prosent av det overskytende som er skattepliktig, vil det si at du i realiteten får innrømmet fradrag for kostnader som knytter seg til utleien. Det er altså ikke mulig å trekke fra noen utgifter.

Krav til egenbruk

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

Denne regelen gjelder imidlertid bare når du leier ut en fritidsbolig du selv benytter, i rimelig utstrekning.

– Kravet til egenbruk er ikke så veldig høyt, i og med at man kan leie ut flere hytter etter disse reglene og at de fleste har begrenset med ferie, sier Joachim Johannessen, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen.

– Men hvis du har en hytte som bare benyttes til utleie, altså ikke til eget bruk, er det andre skatteregler som gjelder, sier Johannessen.

I det tilfellet skal hytten regnskapbehandles, det vil si at faktiske leieinntekter er skattepliktige med fradrag for drifts- og vedlikeholdsutgifter.

Del opp kontrakter

Det er to ting du bør vurdere, dersom du kan, som kan senke skatten på utleien.

Det første er å dele opp kontrakter. Hvis du har en hytte ved sjøen har du kanskje også en båt som leietakere gjerne kan tenke seg å benytte.

– Hvis du leier ut både hytte og båt, lønner det seg skattemessig å leie ut båt og hytte på ulike kontrakter. Når du leier ut båten anses det i praksis ikke å gi noe overskudd hvis eieren benytter båten privat og leieinntektene er under 10.000 kroner. Dermed kan du få 10.000 kroner i skattefrie leieinntekter på hvert objekt, sier Johannessen.

Det er også verdt å merke seg at dersom du har flere hytter, for eksempel en ved sjøen og en på fjellet som du leier ut, er de første 10.000 i leieinntekter på hver av dem skattefrie.

Provisjon kan skape problemer

Hvis du bruker en megler som tar provisjon for utleie, noe mange gjør, bør du også være oppmerksom på at det er mulig å spare skatt. Det kan nemlig føre til at du blir skattlagt for en høyere inntekt enn du faktisk har.

– I utgangspunktet er det bruttoinntekt, før fradrag for provisjon til utleiemegler, som inntektsføres hos utleier, sier Johannessen.

– I tilfeller der utleiemegler tar provisjon på opptil 30-40 prosent, kan det gi urimelige utslag i form av høy skatt.

– Denne situasjonen unngår man imidlertid dersom det er leietaker som betaler provisjonen. Vi anbefaler derfor at man da lager en tilpasset avtale med utleiemegleren som sørger for at leietakeren betaler provisjonen.