Altinn: 9 fallgruver du bør unngå når du starter din egen bedrift

Stig Flesland

Hvert år starter driftige mennesker opp sin egen bedrift. Noen gjør det med håp om å bli rik, andre vil bare være selvstendige og være sin egen arbeidsgiver.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Felles for dem er imidlertid at de risikerer å måtte legge ned i løpet av få år. Statistikk viser nemlig at svært mange av de nyoppstartede bedriftene ikke finnes fem år etterpå.

Hos Altinn/Brønnøysundregistrene følges det nøye med på registreringer av nye bedrifter – og opphør av bedriftene. Nå har de samlet sammen ni ulike tips slik at du kan unngå de klassiske fallgruvene under oppstart og den første tiden etter du er kommet i gang.

Gjør et anslag av hva etableringen vil kreve

Har du den utholdenheten og de personlige egenskapene som må til før du går i gang for alvor? Ikke overvurder deg selv som etablerer og gründer. En etablering av egen virksomhet kan fort kreve mye av deg – og dine nærmeste. De fleste klarer dette i en periode.

Tenk over om du er villig til å ofre ferie, fritid og tid med familien for å realisere drømmen din. Forsøk å anslå hvor mange timer du vil trenge på å lykkes. Og forbered dine nærmeste på dette.

Ikke lag et for optimistisk budsjett

En klassisk fallgruve er at du ikke lager realistiske budsjetter for oppstartsfasen. Ofte overvurderes inntektene, mens kostnadene undervurderes. Om dette skjer kan du få problemer med å betale dine forpliktelser.

Vær sikker på å få med alle kostnader når du lager de første budsjettene for oppstartsfasen og minst det første driftsåret.

Ikke overvurder markedet

Mange etablerere antar at markedet er større enn det egentlig er. Et godt tips er å teste ut markedet før du går i gang for alvor. Selv om du har fått gode tilbakemeldinger fra vennene dine, er det ikke sikkert at de vil handle hos deg når du er klar å selge. Sørg for å få inn nok markedsinformasjon før du tar viktige beslutninger.

Innovasjon Norge – hvordan lykkes med din idé? 

Sjekk alle formaliteter

Sett deg godt nok inn i hvilke krav som stilles for ditt foretak og hva og til hvem du må rapportere. Du kan få trøbbel om du ikke overholder fristene for å rapportere til det offentlige som for eksempel får du gebyr dersom rapportering og innsending kommer for sent inn. Husk at det vil være rapporteringsplikter selv om det ikke er aktivitet i foretaket.

Velg passende organisasjonsform

Velg en organisasjonsform som passer for den risikoen du påtar deg og omfanget av det du skal begynne med. Eksempelvis kan det være fornuftig å starte et aksjeselskap i stedet for et enkeltpersonforetak hvis du tar en stor økonomisk risiko.

Sørg for god økonomistyring

Fakturér kunden så snart oppdraget er fullført eller salget gjennomført. Det er viktig å få pengene inn raskt. Dette betyr mye for likviditeten, og din evne til å betale bedriftens forpliktelser. Er oppdraget stort kan du avtale delfakturering underveis. Inngå skriftlige avtaler med kundene der du får med når det skal faktureres.

Skaff hjelp

Har du ikke tid eller kompetanse til å føre regnskapet selv, bør du skaffe deg hjelp til dette. Da frigjør du tid til det du kan best, og som gir penger i kassen. Det kan fort bli dyrt om beregning av skatt og merverdiavgift blir feil, og du renger hjelp til å rette opp i dette etterpå.

Ha gode avtaler

Driver du sammen med andre er det viktig å unngå uenighet om drift og veivalg. Før oppstart bør du derfor skrive en avtale med dine samarbeidspartnere som tar høyde for både «gode og onde dager».

Aksjonaravtale.doc

Kompanjongavtale.doc

Ha nok kapital i oppstartsfasen

Tiden det tar for å komme ordentlig i gang er ofte lengre enn du tror. Da tar det også lengre tid før inntektene kommer inn. Samtidig må du betale forpliktelsene dine. Sørg derfor for å ha nok kapital til å finansiere oppstarten.

Kilde: Altinn/Brønnøysundregistrene