Sannsynligheten øker for gjeninnføring av arveavgift

Stig Flesland

Fremgangen til Rødt, SV og MDG kan gi Arbeiderpartiet store problemer med å holde igjen krav om gjeninnføring av arveavgiften – hvis den rødgrønne bølgen holder seg til neste valg. Tall Skattebetalerforeningen har innhentet viser at tilhengerne av arveavgift er mange i de tre støttepartiene.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

En undersøkelse Sentio har utført på vegne av Skattebetalerforeningen viser at velgere som sier de stemmer på partiene SV, Rødt og MDG er delt på midten i spørsmålet om arveavgiften skal gjeninnføres.

Alle partiene er eller kan komme til å bli viktige samarbeidspartier for Arbeiderpartiet nasjonalt fremover, og det tyder på at spørsmålet om arveavgift kan blusse opp igjen dersom vi får et regjeringsskifte i Norge.

Aktualisert etter valget

Og nettopp et regjeringsskifte ble aktualisert etter fylkes- og kommunevalget – der både SV, Rødt og MDG gjorde det godt. Ikke minst gjelder det i Oslo, hvor fremgangen var svært stor for de tre partiene.

– Det er kun 20 prosent som mener at arveavgiften bør gjeninnføres, og hele 80 prosent er imot. Imidlertid er det i disse tre partiene vi finner flest tilhengere, ifølge våre tall. Det hefter riktignok en del usikkerhet ved tallene, men det er lite i kommunikasjonen fra partiene som tyder på at de er sterke motstandere av at arveavgiften gjeninnføres, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

Tallene viser også at mange unge mener at vi bør ha arveavgift.

Symbolpolitikk

Arveavgiften ble fjernet da Solberg-regjeringen kom til makten. Beslutningen om å fjerne avgiften var i praksis noe av det aller første regjeringen besluttet, og etter valgseieren i 2013 gikk det under 4 måneder før arveavgiften var forsvunnet.

– Vi tror usikkerheten rundt arveavgiften kan komme til å øke i tiden fremover, i takt med at vi nærmer oss et nytt valg. Arveavgiften var en symboltung sak for dagens regjering, men den er også en symboltung sak for støttepartiene til Ap – og de er derfor troende til å sette hardt mot hardt i denne saken, sier Ugland Virik.