Undersøkelse: Norges mest forhatte avgifter/skatter

Stig Flesland

Nordmenn har fått en ny avgift/skatt å hate. Og det kommer kanskje ikke som en overraskelse hva det er.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er nemlig bompenger som er de mest forhatte avgiftene i Norge. Det viser en undersøkelse Sentio har utført på vegne av Skattebetalerforeningen. Tre av fire nordmenn mener nivået på dagens bompenger er for høyt.

Dokumentavgiften, som tidligere har vært den avgiften vi har mislikt mest, er dermed vippet av pinnen.

– Det er ikke veldig overraskende at mange misliker bompenger. Det har vært en vekst i bompenger som kreves inn og nå går ikke lenger bompenger bare til å få bedre veier – men bompengene brukes for å regulere trafikken og for å betale for andre ting enn vei. I tillegg ser mange at elbiler slipper å betale. Da har man etterhvert fått svært mange argumenter mot bompenger, sier Stig Flesland i Skattebetalerforeningen.

Mettet på skatt?

Flesland registrerer også at motstanden mot de fleste skatter og avgifter i undersøkelsen har økt.

– Tallene viser at motstanden mot nær sagt alle skatter og avgifter har økt siden 2010. Det eneste unntaket er nybilavgift, noe som kan ha en sammenheng med at mange har kjøpt elbiler.

Han er imidlertid overrasket over en del av funnene i undersøkelsen.

– Vi er litt forundret over at så mange som halvparten mener at inntektsskatten er for høy, når satsen faktisk har falt fra 2010 til 2019. Det kan imidlertid ha en sammenheng med at flere fradrag enten har forsvunnet helt eller ikke er justert med pris- eller lønnsvekst. Regjeringen har signalisert at flere fradrag kan forsvinne i årene som kommer.

Flere misliker eiendomsskatt

Den kraftige veksten i eiendomsskatt har også medført at flere har måttet betale denne skattetypen – og det har gjort noe med hva folk flest synes om den.

– Det er verdt å merke seg at motstanden mot eiendomsskatt hopper nokså markant. Den mest naturlige forklaringen er selvsagt at stadig flere kommuner har innført eiendomsskatt. I 2010 var det rett over 300 kommuner med eiendomsskatt. Det tallet har økt til 371 i 2019.

Selv om bompengene har passert dokumentavgiften på listen, er dokumentavgiften fortsatt en svært god nummer to. Og det er ikke uten grunn.

– Dokumentavgiften har ligget på topp i slike undersøkelser lenge. En av forklaringene er at det føles urettferdig at staten krever inn 2,5 prosent av kjøpssummen når du kjøper bolig, men bare gjør det for enkelte boligtyper. Det virker ikke som om det er utsikter til at denne avgiften skal bli fjernet heller, selv om blant annet rammer unge i etablererfasen.