Skatteoppgjøret kommer 20. juni

Stig Flesland

Ifølge Skatteetaten kommer skatteoppgjøret torsdag 20. juni. De aller fleste vil dermed få et varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig via e-post eller SMS i løpet av svært kort tid.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Når er skattepengene på konto?

Har du penger til gode, utbetales disse innen 3 uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

Frist for å betale restskatten, hvis du mottar skatteoppgjøret nå i juni, er 20. august. Dersom restskatten er på mer enn 1.000 kroner, deles regningen i to.

Dette bør du sjekke!

De fleste som mottar skatteoppgjøret – ikke minst de som får penger tilbake – har en tendens til å droppe å sjekke skatteoppgjøret. De er fornøyde med at de fikk noen ekstra feriepenger. Det er imidlertid smart å bruke noen små minutter på å sjekke oppgjøret, for å kontrollere at alt er riktig. Ikke er det veldig vanskelig heller.

Har du ikke gjort noen endringer på den forhåndsutfylte skattemeldingen vil du mest sannsynlig ha fått et skatteoppgjør i tråd med den innsendte skattemeldingen. Feil kan imidlertid selvsagt forekomme, så ta en sjekk likevel.

Dersom du gjorde endringer på den forhåndsutfylte skattemeldingen, bør du kryssjekke det ferdige oppgjøret mot kopien av den innsendte skattemeldingen (som du finner i Altinn).

Dette er eksempler på punkter som bør sjekkes:

  • om de ekstra fradragene du førte opp har kommet med
  • om de postene du strøk fortsatt er borte
  • om skattekontoret har fordelt gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom mellom deg og den du eier sammen med, slik dere hadde ført opp
  • om formuesgjenstander (bil, båt, hus etc.) du solgte i løpet av året ikke har kommet med som formue
  • om du har fått IPS- eller BSU-fradraget
  • om du har fått fradrag for eventuell skatt betalt i utlandet, eller annet fradrag pga. inntekts-formuesforhold i utlandet

Skatteetaten godtok ikke min endring i skattemeldingen – hva gjør jeg?

La oss si at du førte opp et fradrag for tap ved salg av aksjer på 25 000 kroner da du leverte skattemeldingen i april 2019, men at skattemyndighetene mener at du ikke hadde krav på dette fradraget. Da skal du først motta et varsel om endring på forhånd, slik at du kan imøtegå deres endring av skattemeldingen. Dersom påstanden fortsatt blir stående vil det være et vedtak som du kan klage på.

Dette spesifikke fradraget, som Skatteetaten da har endret sammenlignet med opplysningene i skattemeldingen din, kan du ikke selv endre i etterkant, ved å levere inn endringsmelding. Da må du følge reglene om klage. Men dette gjelder kun denne konkrete posten. Andre poster på skattemeldingen kan du endre i tre år etter fristen for levering av skattemelding.

Jeg glemte å føre opp et fradrag – er det for sent nå?

Selv om du har fått skatteoppgjøret er det fortsatt mulig å rette opp feil og få med fradrag du har glemt – på en relativt enkel måte. Både feil fra i år og feil fra tidligere år.

Litt forenklet kan man si at du «eier» skattemeldingen din i tre år. Selv om du får skatteoppgjøret som vanlig nå i juni eller til høsten, kan du i løpet av disse tre årene når som helst logge deg inn i Altinn og gjøre nye korrigeringer. Du kan eksempelvis føre opp nye fradrag – og det vil bli sendt en utbetaling fra Skatteetaten direkte til deg. I motsatt fall, om det dukker opp inntekter du har glemt å føre opp, vil du få tilsendt et krav om innbetaling.