Fjerner 350-kronersgrensen

Stig Flesland

Fra nyttår skal 350-kronersgrensen etter planen fjernes. Nå har Finansdepartementet laget et forslag til hvordan dette skal løses.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Etter dagens regler er varer med verdi under 350 kroner fritatt fra avgifter og toll. I behandlingen av budsjettet for 2019 fattet Stortinget et anmodningsvedtak om å fjerne grensen på 350 kroner, og å gjeninnføre avgift for varesendinger av lav verdi fra utenlandske selgere/tilbydere til forbrukere i Norge fra 1. januar 2020.

Forslaget, som skal være på høring til over sommeren, innebærer at det nå blir moms på varer under 350 kroner. Dermed blir det også en likebehandling av butikker i Norge og butikker i utlandet. Organisasjoner som for eksempel Virke har vært svært kritiske til det omfattende fritaket netthandelen har fått.

Finansdepartementet skriver at det er lagt vekt på å sikre at forbrukere betaler lik avgift, uavhengig av om varene omsettes i Norge eller sendes fra utlandet. Samtidig har man prøvd å lage regler som ikke gjør at forbrukeren må betale uforholdsmessig høye gebyrer til transportører.

Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.

Selger krever inn moms

Forslaget fra regjeringen går i grove trekk ut på at den utenlandske selgeren/tilbyderen, som for eksempel Amazon, Ebay, Wish og lignende, krever inn merverdiavgift ved salget til forbrukere i Norge og betaler inn avgiften til Skatteetaten via en forenklet nettløsning.

Nettbutikker som er registrerte i Norge, krever i dag inn merverdiavgift ved slike salg. Merverdiavgiften og eventuelle gebyrer til speditører/transportører kan dermed inngå i prisen som forbrukeren blir tilbudt.

Forbrukeren og transportøren unngår dermed å ha noe med avgiftsbetalingen til skattemyndighetene å gjøre. Skatteetaten skal utarbeide en nettløsning med et forenklet registreringssystem for utenlandske aktører som selger varer av lav verdi til forbrukere i Norge. Dette tilsvarer den løsning som allerede gjelder for omsetning av elektroniske tjenester.

Finansdepartementet foreslår samtidig at alle varer utenom næringsmidler, får oppjustert fritak for eventuell tollavgift fra dagens 350 kroner til 3 000 kroner.

Egen løsning for næringsmidler

I Skatteetatens nettløsning vil alt ha samme sats – 25 prosent. Dermed kan ikke moms på mat, brus og godteri (næringsmidler), som i dag har en sats på 15 prosent, betales gjennom dette systemet.

Finansdepartementet foreslår også at varer med verdi under 350 kroner fortsatt skal kunne leveres til forbruker uten ordinær tollbehandling (og uten tollavgift), siden merverdiavgift allerede er betalt når varen kommer til Norge. Dermed vil fjerningen av avgiftsfritaket ikke ha store påvirkninger på vareflyten inn til Norge.

Dette vil ikke gjelde for næringsmidler.

Ifølge forslaget må næringsmidler deklareres ved innførsel til Norge. Da må moms og eventuell særavgift på mat, brus, godteri og lignende betales. Dette skal avgiftsbelegges fra første krone.

– Godt forslag

Skattebetalerforeningen er i utgangspunktet positive til forslaget fra regjeringen.

– Dette er en løsning som likebehandler næringsdrivende og som på mange måter er det bransjen har etterlyst. Ut fra det vi kan se nå er dette en god løsning. Det som er viktig er at nettløsningen Skatteetaten skal etablere er enkel og at avgiftene til frakt ikke blir så høye at forbrukere blir lidende, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.