«Gått en ekstra runde»

– Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer. Jeg har derfor gått en ekstra runde og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris, sier Siv Jensen, og legger til:

Det betyr at ting blir slik som det har vært tidligere for slike forsikringsordninger. Du skal ikke straffes med mer skatt fordi du har en arbeidsgiver som kan få bedre pris på forsikringen enn du kan selv.

– Fornuftig å snu

– Det er svært fornuftig og klokt av finansministeren å høre på kritikken og innspillene som har kommet, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Finansdepartementet tar sikte på å gjennomføre forskriftsendringen om kort tid med virkning fra og med 1. januar 2019.