Dagens skattetips: Arvet bolig og solgt den? Dette fradraget kan du kreve

Stig Flesland

Mange som arver bolig etter for eksempel foreldre, selger den uten å bo i den selv. Hvis foreldrene har bodd der lenge nok til å selge skattefritt, vil de kunne kreve fradrag for salgsomkostningene – noe mange neppe er klar over!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Eksempel: Gro arvet bolig fra sin mor i oktober 2018, og selger denne kort tid etter dødsfallet for 4 millioner kroner. Den skattemessige inngangsverdien blir satt til markedsverdien på dødstidspunktet, ettersom mor kunne solgt boligen skattefritt (ikke skattemessig kontinuitet).

Gro er fornøyd med å få 4 millioner skattefritt, men kan i tillegg kreve fradrag for omkostningene ved salget med 120.000 kroner. Det er dette hun rent skattemessig har hatt i «tap».

Dermed sparer Gro 27.600 kroner  i skatt (120.000 kr x 23 %).

Dersom du har arvet bolig: Sjekk om du har krav på fradrag for omkostninger!