Feil i Skattebetaleren

Stig Flesland

Skattebetaleren 05/2018 blir sendt ut til alle medlemmer og abonnenter i disse dager. Dessverre har det kommet med en liten feil på side 44.

Her skriver vi om Skattebetalerforeningens «Praktisk skatte- og regnskapskurs».

Riktig timefordeling for regnskapsførere skal være

  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 time rettslære